Tatos-garnacha

Vino-Rioja-Alavesa-Mitarte-Tatos-100%-garnacha
Vino de la Rioja Alavesa elaborado por uva 100% garnacha

Deja un comentario